АНКЕТА

РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАСНФОРМАЦИЯ НА БУРГАС 2023 – 2030 г.

Настоящият въпросник е изготвен в изпълнение на договор с предмет: "Разработване на Стратегия за Smart City Бургас 2023 - 2030 г.", сключен между Община Бургас и "Иновационни системи-Бургас" ЕООД.

ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

ВРЕМЕТО
ДНЕС
7 ДНИ

10°

ОБЛАЧНО

 • УСЕЩА СЕ 9°
 • UV ИНДЕКС 2.43
Облачно
 • ВЯТЪР 3.09 M/S
 • ВЪЛНЕНИЕ 0.59 БАЛА
Сега
Облачно
10°
13 ч
облачно
10°
14 ч
облачно
10°
15 ч
предимно облачно
10°
16 ч
предимно облачно
17 ч
предимно облачно
18 ч
предимно облачно
19 ч
предимно облачно
20 ч
предимно облачно
21 ч
облачно
22 ч
облачно
23 ч
облачно
00 ч
облачно
УТРЕ
ясно небе
12°
ВТОРНИК
слаб дъжд
11°
СРЯДА
предимно ясно
13°
ЧЕТВЪРТЪК
слаб дъжд
ПЕТЪК
ясно небе
СЪБОТА
ясно небе
НЕДЕЛЯ
ясно небе
15°

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

ДОЛНО ЕЗЕРОВО
МЕДЕН РУДНИК
OPSIS РИОС БУРГАС
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
СЛАВЕЙКОВ
 • НЯМА ДАННИ
 • ЛОШО
 • СРЕДНО
 • ДОБРО
 • МНОГО ДОБРО

СВОБОДНИ
ПАРКОМЕСТА

 • 61% заета СИНЯ ЗОНА
 • 39% свободна СИНЯ ЗОНА
 • 96% зает ПАРКИНГ ГУРКО
 • 4% свободен ПАРКИНГ ГУРКО
 • 99% зает ПАРКИНГ ОПЕРА
 • 1% свободен ПАРКИНГ ОПЕРА

РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ

1/35 Ремонта

Жилищна сграда бул. "Стефан Стамболов" 100 е в процес на ремонт от 29.09.2022 до 25.03.2024

Многофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-264, кв.21 в ж.к. Лазур, гр. Бургас, ул. "Карлово" е в процес на ремонт от 23.05.2022 до 08.03.2024

Смесена сграда -пристройка и надстройка на ул. "Ал. Велики" №37 е в процес на ремонт от 13.06.2022 до 28.03.2024

Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг в УПИ III-9, кв.121 по плана на ЦГЧ е в процес на ремонт от 11.09.2022 до 15.03.2024

Жилищна сграда на ул. "Трайко Китанчев" №13, УПИ XVI 1398 е в процес на ремонт от 31.10.2022 до 17.03.2024

Жилищна сграда с подземен гараж и плътна ограда в УПИ XIV-2362, кв. 21, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, в ПИ №07079.618.119 по КК на гр. Бургас е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 28.03.2024

Жилищна сграда в ул. "Калофер" 27 е в процес на ремонт от 17.02.2023 до 18.03.2024

Жилищна сграда на ул. "Дебелт" №43 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 07.04.2024

Жилищна сграда на ул. "Г.С.Раковски" №72 и ъгъла на ул. "Дебелт" №55 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 07.04.2024

Жилищна сграда на ул. "Екзарх Йосиф" №20 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 08.04.2024

Жилищна сгтрада ул. Цар Симеон № 97 ъгъла с ул. "Пиротска" е в процес на ремонт от 04.09.2023 до 08.04.2024

Жилищна сграда на ул. "Места" №96, в участъка от ул. "Перущица" до ул. "Батак" е в процес на ремонт от 07.03.2023 до 11.03.2024

Жилищна сграда в упи IV-119, кв. 148 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас ПИ 07079.615.142 по КК на гр. Бургас ул. "Македония" 34 е в процес на ремонт от 01.04.2023 до 10.03.2024

Жилищна сграда ул. "Македония" 36 е в процес на ремонт от 21.04.2023 до 10.03.2024

Многофамилна жил. сграда ул. Любен Каравелов 56 е в процес на ремонт от 19.05.2023 до 15.03.2024

Многофамилна жилищна сграда ул. "Цар Симеон I" 39 е в процес на ремонт от 19.05.2023 до 24.03.2024

Нова жилищна сграда на ул. "Ивайло" №33, в кръстовището с ул. "Клименнт Охридски" е в процес на ремонт от 02.06.2023 до 10.03.2024

Жилищна сграда на ул. "Цариградска" №34, в участъка от ул. "Ивайло" до ул. "Цар Калоян" е в процес на ремонт от 07.06.2023 до 17.03.2024

ул. "Оборище" №30, Жилищна сграда с гаражи в партера в УПИ V-1615, кв. 94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас е в процес на ремонт от 04.09.2023 до 21.03.2024

Реконструкция на ул. Одрин е в процес на ремонт от 23.10.2023 до 07.03.2024

Жилижна сграда ул. "Елин Пелин" №8 е в процес на ремонт от 06.11.2023 до 08.04.2024

Жилищна сграда ул. "Васил Левски" 66 е в процес на ремонт от 15.11.2023 до 19.03.2024

Жилищна сграда ул. "Охрид" 6 е в процес на ремонт от 27.11.2023 до 29.03.2024

Жилищна сграда с гаражи ул. "Тупик 05" е в процес на ремонт от 13.12.2023 до 17.03.2024

Ремонт на промишлен водопровод по ул. "Индустриална" и ул. "Чаталджа" е в процес на ремонт от 20.12.2023 до 07.03.2024

Нов учебен корпус в двора на гимназия е в процес на ремонт от 06.01.2024 до 31.03.2024

Реконструкция на ул. "Шейново", в участъка от ул. "Македония" до ул. "Христо Фотев" е в процес на ремонт от 15.01.2024 до 17.03.2024

жилищна сграда ул. "Славянска" 27 е в процес на ремонт от 07.01.2024 до 26.03.2024

„УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД от о.к. 106 за захранване на УПИ II-364, кв.50, кв. Черно Море-кв. Рудник, гр. Бургас“ е в процес на ремонт от 06.02.2024 до 08.03.2024

Ремонтно-възстановителни дейности на БФК и съществуващ водопровод по ул. "Велико Търново" е в процес на ремонт от 07.02.2024 до 10.03.2024

Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Бургас – Изток е в процес на ремонт от 09.02.2024 до 13.03.2024

Ремонтно-възстановителни дейности на ВиК по ул. "Ивайло" е в процес на ремонт от 23.02.2024 до 15.03.2024

Ремонт на ул. "Брацигово" е в процес на ремонт от 26.02.2024 до 31.05.2024

Уличен канал е в процес на ремонт от 28.02.2024 до 13.03.2024

Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ водопровод по ул. "Княгиня Райна", в участъка от ул. "Д-р Нидер" до ул. "Митрополит Симеон" е в процес на ремонт от 01.03.2024 до 07.04.2024

НАБЛЮДЕНИЕ НА
ВОДНИТЕ НИВА

РЕКИ
МОРЕ
ЯЗОВИРИ
 • НЯМА ДАННИ
 • НИСКО
 • СРЕДНО
 • ВИСОКО

КАЧЕСТВО
НА ВОДАТА

текуща
стойност
референтна
стойност
pH 7.72 6.5 - 9.5
Алуминий - 200
Амон. йон 0.060 mg/l 0.50
Манган 22 μm/l 50
Мътност 0.87 NTU -
Нитрити 0.50
Ост. св. хлор 0.55 mg/l 0.3 - 0.4
Перм. окисл. 3.30 mgO2/l 5.0
Желязо 26 μg/l 200
Обем 18.557 mil. m3 -
Данните са за периода:
24.02.2024 - 01.03.2024
текуща
стойност
референтна
стойност
pH 7.95 6.5 - 9.5
Алуминий - 200
Амон. йон 0.50
Манган - 50
Мътност 0.52 NTU -
Нитрити 0.50
Ост. св. хлор 0.36 mg/l 0.3 - 0.4
Перм. окисл. 2.20 mgO2/l 5.0
Желязо 14 μg/l 200
Обем 156.900 млн m3 -
Данните са за периода:
24.02.2024 - 01.03.2024

УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ

14
кг
 • Хартия 28%
 • Стъкло 0%
 • Пластмаса 23%
 • Метал 0%
 • Други 51%

Кампания за разделно събиране на отпадъци. Данните показват количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране през месец Март.

 

ИНДУСТРИАЛНИ
ЗОНИ

БИЗНЕС КАРТА

 • 13,649 Активни фирми
 • 111,003 Служители
 • 3,446 Регистрирани фирми в бизнес картата на Бургас

Регистрирай се

Работа в Бургас

Електронни услуги на Община Бургас

ВЕЛОСИПЕДНА
МОБИЛНОСТ

 • 0% заети КОНВЕНЦИОНАЛНИ
 • 0% свободни КОНВЕНЦИОНАЛНИ
 • 0% заети ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
 • 0% свободни ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

 • Веломрежа: 62 км
 • Стоянки ВелоБургас: 14 бр
 • Преминали велосипедисти през велоарката днес: 40

ПРИЛОЖЕНИЯ