СВОБОДНИ
ПАРКОМЕСТА

 • 65% заета СИНЯ ЗОНА
 • 35% свободна СИНЯ ЗОНА
 • 87% зает ПАРКИНГ ГУРКО
 • 13% свободен ПАРКИНГ ГУРКО
 • 99% зает ПАРКИНГ ОПЕРА
 • 1% свободен ПАРКИНГ ОПЕРА

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

ДОЛНО ЕЗЕРОВО
МЕДЕН РУДНИК
OPSIS РИОС БУРГАС
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
СЛАВЕЙКОВ
 • НЯМА ДАННИ
 • ЛОШО
 • СРЕДНО
 • ДОБРО
 • МНОГО ДОБРО

ВЕЛОСИПЕДНА
МОБИЛНОСТ

 • 100% заети КОНВЕНЦИОНАЛНИ
 • 0% свободни КОНВЕНЦИОНАЛНИ
 • 0% заети ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
 • 100% свободни ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

 • Веломрежа: 62 км
 • Стоянки ВелоБургас: 14 бр
 • Преминали велосипедисти през велоарката днес: 56

РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ

1/40 Ремонта

Сграда със смесено предназначение до 5 бл. в к-с "Изгрев" (бившият сервиз "Москвич") е в процес на ремонт от 01.04.2021 до 23.04.2023

Жилищна сграда ул. "Оборище" 54 е в процес на ремонт от 20.12.2021 до 10.04.2023

жилищна сграда ул. "Антим I" №31 е в процес на ремонт от 21.12.2021 до 13.04.2023

Жилищна сграда ул. "Трайко Китанчев" 57 е в процес на ремонт от 17.01.2022 до 15.04.2023

Многофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-264, кв.21 в ж.к. Лазур, гр. Бургас, ул. "Карлово" е в процес на ремонт от 23.05.2022 до 09.04.2023

Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг в УПИ III-9, кв.121 по плана на ЦГЧ е в процес на ремонт от 17.06.2022 до 12.04.2023

Вилни сгради в УПИ XV-473,474 в КВ.27 по план на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас е в процес на ремонт от 01.09.2022 до 13.04.2023

Жилищна сграда на ул. "Трайко Китанчев" №13, УПИ XVI 1398 е в процес на ремонт от 31.10.2022 до 07.04.2023

Жилищна сграда с подземен гараж и плътна ограда в УПИ XIV-2362, кв. 21, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, в ПИ №07079.618.119 по КК на гр. Бургас е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 24.04.2023

Апартаментен хотел с басейн в УПИ XLV-1107, кв. 78 по плана на м. "Манастирското", кв. Сарафово, ПИ с ид.№07079.820.1107 по КК на гр. Бургас е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 22.04.2023

Жилищна сграда на ул. "Перущица" №48, в участъка от ул. "Копривщица" до бл.47 в к-с "Лазур" е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 18.04.2023

“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖАТА НА ГРАД БУРГАС - ЗАПАД, ПОДОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА Ж.К. СЛАВЕЙКОВ И СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛИЦАТА МЕЖДУ БЛ.72 И БЛ.15 - БЛ.16, ГР. БУРГАС“, е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 31.03.2023

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. "МЕСТА" №67, В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" ДО СЪЩЕСТВУВАЩ ПАРКИНГ ПРЕДД БЛ.117 В К-С "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 23.04.2023

Жилищна сграда в УПИ II -231, кв. 18 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ 07079.607.207 по КК на гр. Бургас е в процес на ремонт от 17.02.2023 до 21.04.2023

Сграда със смесено предназначение и спортна зала в "УПИ XVIII-241, кв.127 по плана на ж.к. "Меден Рудник" е в процес на ремонт от 20.02.2023 до 23.04.2023

Смесена сграда - пристойка и надстройка на съществуваща сграда на ул. "Александър Велики" №37, ул. "Патриархх Евтимий", в участъка от ул. "Ал. Велики" до ул. "Сливница" е в процес на ремонт от 20.02.2023 до 24.04.2023

Жилищна сграда на ул. "Княз Борис" №73 и ъгъла с ул. "Дебелт" №53 е в процес на ремонт от 01.02.2023 до 03.05.2023

Жилищна сграда на ул. "Дебелт" №43 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 03.05.2023

Жилищна сграда на ул. "Г.С.Раковски" №72 и ъгъла на ул. "Дебелт" №55 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 03.05.2023

Жилищна сграда на ул. "Екзарх Йосиф" №20 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 05.05.2023

Жилищна сгтрада ул. Цар Симеон № 97 е в процес на ремонт от 06.03.2023 до 08.04.2023

Довиждаща инфраструктура към анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас в ПЗ Север, гр. Бургас е в процес на ремонт от 01.03.2023 до 31.08.2023

: „Ремонтно-възстановителни дейности на БФК и същ. водопровод по ул. "Васил Левски" е в процес на ремонт от 28.02.2023 до 01.04.2023

Ремонтно-възстановителни дейности по ул. "Шейново", в участъка от ул. "Васил Левски" до ул. "Любен Каравелов" е в процес на ремонт от 01.03.2023 до 18.04.2023

жилищна сграда ул. "Климент Охридски" 67 е в процес на ремонт от 06.03.2023 до 08.04.2023

Жилищна сграда на ул. "Места" №96, в участъка от ул. "Перущица" до ул. "Батак" е в процес на ремонт от 07.03.2023 до 08.04.2023

Изграждане на уличен водопровод и улична канализация на ул. "Морска перла", кв. Крайморие е в процес на ремонт от 13.03.2023 до 30.04.2023

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЦГЧ, КВ. „АКАЦИИ“ И КВ. „ПОБЕДА“ ГР. БУРГАС е в процес на ремонт от 13.03.2023 до 16.04.2023

Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово-Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“, подобект: „Пускане на движението по готовите връзки на ПВ „Тромпет“ в посока Бургас-Варна и Варна-Бургас“ е в процес на ремонт от 14.03.2023 до 15.05.2023

Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа и съоръжения на ЦГЧ, кв. „Акации“ и кв. „Победа“ гр. Бургас е в процес на ремонт от 15.03.2023 до 12.05.2023

Многофамилна жилищна сграда на ул. "Средна гора" №12, участък на ул. "Оборище" в частта от ул. "Средна гора" до ул. "Св.св. Кирил и Методий" е в процес на ремонт от 15.03.2023 до 17.04.2023

Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Бургас – Изток“, подобект: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа и съоръжения на ЦГЧ, кв. „Акации“ и кв. „Победа“ гр. Бургас“, включен в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ е в процес на ремонт от 16.03.2023 до 16.04.2023

Уличен водопровод за УПИ II-9, масив 125, землище кв. Долно Езерово, на път III-9008 "Бургас-Долно Езерово" при км. 2+771 е в процес на ремонт от 21.03.2023 до 02.04.2023

„Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа и съоръжения на ЦГЧ, кв. „Акации“ и кв. „Победа“ гр. Бургас“ е в процес на ремонт от 22.03.2023 до 03.05.2023

Пътно платно и велоалея в посока кв. „Лозово е в процес на ремонт от 24.01.2023 до 17.05.2023

Жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. "Д-р Нидер" №11а с идент. №07079.610.327.1 - преустройство е в процес на ремонт от 23.03.2023 до 25.04.2023

Жилищна сграда ул. "Христо Фотев" 98 е в процес на ремонт от 24.11.2022 до 29.04.2023

Жилищна сграда ул. "Христо Фотев" 98 - ВиК отклонения е в процес на ремонт от 27.03.2023 до 29.04.2023

Уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ XIX. XXVIII. XXIX, м.39, м. Ненелика в землището на кв. Банево, ул. "Първа", в.з. Минерални бани е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 09.11.2023

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЦГЧ, КВ. „АКАЦИИ“ И КВ. „ПОБЕДА“ ГР. БУРГАС е в процес на ремонт от 30.03.2023 до 03.04.2023

НАБЛЮДЕНИЕ НА
ВОДНИТЕ НИВА

РЕКИ
МОРЕ
ЯЗОВИРИ
 • НЯМА ДАННИ
 • НИСКО
 • СРЕДНО
 • ВИСОКО

КАЧЕСТВО
НА ВОДАТА

текуща
стойност
референтна
стойност
pH 7.80 6.5 - 9.5
Алуминий 102 μg/l 200
Амон. йон 0.50
Манган 34 μm/l 50
Мътност 0.49 NTU -
Нитрити 0.50
Ост. св. хлор 0.56 mg/l 0.3 - 0.4
Перм. окисл. 2.50 mgO2/l 5.0
Желязо 25 μg/l 200
Обем 18.069 mil. m3 -
Данните са за периода:
18.03.2023 - 24.03.2023
текуща
стойност
референтна
стойност
pH 7.96 6.5 - 9.5
Алуминий - 200
Амон. йон 0.50
Манган - 50
Мътност 0.73 NTU -
Нитрити 0.50
Ост. св. хлор 0.34 mg/l 0.3 - 0.4
Перм. окисл. 2.30 mgO2/l 5.0
Желязо 23 μg/l 200
Обем 176.000 млн m3 -
Данните са за периода:
18.03.2023 - 24.03.2023

УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ

4501
кг
 • Хартия 21%
 • Стъкло 6%
 • Пластмаса 9%
 • Метал 2%
 • Други 61%

Кампания за разделно събиране на отпадъци. Данните показват количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране през месец Март.

 

ИНДУСТРИАЛНИ
ЗОНИ

БИЗНЕС КАРТА

 • 13,649 Активни фирми
 • 111,003 Служители
 • 3,431 Регистрирани фирми в бизнес картата на Бургас

Регистрирай се

Работа в Бургас

Електронни услуги на Община Бургас

АНКЕТА

Подкрепяте ли изграждането на подземна улица при пресечката на ул. „Богориди“ и „Демокрация“?

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

ПРИЛОЖЕНИЯ