ВРЕМЕТО

26°

ПРЕДИМНО ЯСНО

УСЕЩА СЕ 26°

Предимно Ясно
UV ИНДЕКС

7.10

ВЯТЪР

3.13 M/S

ВЪЛНЕНИЕ

0.39 БАЛА

 • 15 ч
  предимно ясно

  26°

 • 16 ч
  предимно ясно

  27°

 • 17 ч
  ясно небе

  26°

 • 18 ч
  ясно небе

  26°

 • 19 ч
  ясно небе

  25°

 • 20 ч
  ясно небе

  24°

 • 21 ч
  предимно ясно

  22°

 • 22 ч
  ясно небе

  21°

 • 23 ч
  ясно небе

  21°

 • 00 ч
  ясно небе

  20°

 • 01 ч
  ясно небе

  20°

 • 02 ч
  ясно небе

  20°

 • УТРЕ
  разкъсана облачност
  27° 19°
 • ЧЕТВЪРТЪК
  ясно небе
  27° 19°
 • ПЕТЪК
  предимно облачно
  28° 17°
 • СЪБОТА
  ясно небе
  30° 18°
 • НЕДЕЛЯ
  ясно небе
  29° 17°
 • ПОНЕДЕЛНИК
  ясно небе
  31° 17°
 • ВТОРНИК
  ясно небе
  30° 18°
КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА
ОБЩО СЪСТОЯНИЕ
МЕДЕН РУДНИК
OPSIS РИОС БУРГАС
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
СЛАВЕЙКОВ
ЦЕНТЪР
ЛАЗУР
ДОЛНО ЕЗЕРОВО
 • НЯМА ДАННИ
 • ЛОШО
 • СРЕДНО
 • ДОБРО
 • МНОГО ДОБРО
НАБЛЮДЕНИЕ НА
ВОДНИТЕ НИВА
РЕКИ
МОРЕ
ЯЗОВИРИ
 • НЯМА ДАННИ
 • НИСКО
 • СРЕДНО
 • ВИСОКО

Данните показват нивата на водните басейни към 25 Юни 14:15

КАЧЕСТВО НА ВОДАТА
текуща
стойност
референтна
стойност
pH 7.60 6.5 - 9.5
Алуминий - 200
Амон. йон - 0.50
Манган 20 μm/l 50
Мътност 0.64 NTU -
Нитрити - 0.50
Ост. св. хлор 0.56 mg/l 0.3 - 0.4
Перм. окисл. 3.10 mgO2/l 5.0
Желязо 24 μg/l 200
Обем 19.886 mil. m3 -
Данните са за периода:
15.06.2024 - 21.06.2024
текуща
стойност
референтна
стойност
pH 7.83 6.5 - 9.5
Алуминий - 200
Амон. йон - 0.50
Манган - 50
Мътност 0.40 NTU -
Нитрити - 0.50
Ост. св. хлор 0.32 mg/l 0.3 - 0.4
Перм. окисл. 2.20 mgO2/l 5.0
Желязо 8 μg/l 200
Обем 151.826 МЛН M3 -
Данните са за периода:
15.06.2024 - 21.06.2024

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Всички Е-услуги
СВОБОДНИ ПАРКОМЕСТА
 • СИНЯ ЗОНА
 • 8%
 • ПАРКИНГ ГУРКО
 • 14%
 • ПАРКИНГ БИБЛИОТЕКА
 • 40%
 • ПАРКИНГ ПИРГОС
 • 73%
 • ПАРКИНГ ПРИСТАНИЩЕ САРАФОВО
 • 100%
 • ПАРКИНГ 1 УМБАЛ
 • 20%
 • ПАРКИНГ 2 УМБАЛ
 • 47%
ВЕЛОСИПЕДНА МОБИЛНОСТ
47% свободни велосипеди

Веломрежа

62 км

ГРАДСКИ ТРАФИК
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ

0кг

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО
РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ

Жилищна сграда бул. "Стефан Стамболов" 100 е в процес на ремонт от 29.09.2022 до 30.06.2024

жилищна сграда ул. "Антим I" №31 е в процес на ремонт от 21.12.2021 до 30.06.2024

Многофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-264, кв.21 в ж.к. Лазур, гр. Бургас, ул. "Карлово" е в процес на ремонт от 23.05.2022 до 30.06.2024

Жилищна сграда на ул. "Трайко Китанчев" №13, УПИ XVI 1398 е в процес на ремонт от 31.10.2022 до 30.06.2024

Жилищна сграда в ул. "Калофер" 27 е в процес на ремонт от 17.02.2023 до 30.06.2024

Смесена сграда - пристойка и надстройка на съществуваща сграда на ул. "Александър Велики" №37, ул. "Патриархх Евтимий", в участъка от ул. "Ал. Велики" до ул. "Сливница" е в процес на ремонт от 20.02.2023 до 02.07.2024

Жилищна сграда на ул. "Г.С.Раковски" №72 и ъгъла на ул. "Дебелт" №55 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 02.07.2024

Жилищна сграда на ул. "Екзарх Йосиф" №20 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 02.07.2024

Жилищна сгтрада ул. Цар Симеон № 97 ъгъла с ул. "Пиротска" е в процес на ремонт от 04.09.2023 до 30.06.2024

Многофамилна жилищна сграда на ул. "Средна гора" №12, участък на ул. "Оборище" в частта от ул. "Средна гора" до ул. "Св.св. Кирил и Методий" е в процес на ремонт от 15.03.2023 до 02.07.2024

Многофамилна жилищна сграда и семеен хотел ул. "Средна гора" 12 е в процес на ремонт от 30.03.2023 до 02.07.2024

Жилищна сграда в упи IV-119, кв. 148 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас ПИ 07079.615.142 по КК на гр. Бургас ул. "Македония" 34 е в процес на ремонт от 01.04.2023 до 02.07.2024

Жилищна сграда ул. "Македония" 36 е в процес на ремонт от 21.04.2023 до 02.07.2024

Многофамилна жил. сграда ул. Любен Каравелов 56 е в процес на ремонт от 19.05.2023 до 30.06.2024

Многофамилна жилищна сграда ул. "Цар Симеон I" 39 е в процес на ремонт от 19.05.2023 до 30.06.2024

Нова жилищна сграда на ул. "Ивайло" №33, в кръстовището с ул. "Клименнт Охридски" е в процес на ремонт от 02.06.2023 до 30.06.2024

ул. "Оборище" №30, Жилищна сграда с гаражи в партера в УПИ V-1615, кв. 94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас е в процес на ремонт от 04.09.2023 до 30.06.2024

Жилижна сграда ул. "Елин Пелин" №8 е в процес на ремонт от 06.11.2023 до 02.07.2024

Жилищна сграда ул. "Васил Левски" 66 е в процес на ремонт от 15.11.2023 до 30.06.2024

Жилищна сграда ул. "Охрид" 6 е в процес на ремонт от 27.11.2023 до 30.06.2024

Нов учебен корпус в двора на гимназия е в процес на ремонт от 06.01.2024 до 13.07.2024

жилищна сграда ул. "Славянска" 27 е в процес на ремонт от 07.01.2024 до 02.07.2024

Реконструкция ул. „Доктор Нидер“ е в процес на ремонт от 13.03.2024 до 01.08.2024

Основен ремонт на път BGS 1039, в участъка от ж.п. прелез до ул. "Морава", кв. Черно море е в процес на ремонт от 20.03.2024 до 22.07.2024

Основен ремонт на път BGS1030 в участъка от кръстовище при о.т. 216 до кръстовището при източен вход на "Лукойл - Бургас" е в процес на ремонт от 28.03.2024 до 31.07.2024

ул. "Одрин" привързване на ново изградените етап 1 и 2 със съществуващата улица е в процес на ремонт от 28.03.2024 до 28.03.2025

ул. "Одрин" привързване на ново изградените етап 1 и 2 със съществуващата улица е в процес на ремонт от 28.03.2024 до 28.03.2025

Реконструкция на Общински път BGS1033 е в процес на ремонт от 02.04.2024 до 02.07.2024

Жилищна сграда в УПИ ХVII--1303, 1394, кв. 91 по плана на гр. Бургас, ул. Тр. Китанчев №15, ПИ с ид. 07079.611.118 по КК на гр. Бургас е в процес на ремонт от 23.04.2024 до 30.06.2024

Изграждане на канализация ул. "Иван Хаджипетров" е в процес на ремонт от 23.04.2024 до 12.07.2024

Реконструкция на ул. "Одрин", етап 3 е в процес на ремонт от 24.04.2024 до 26.06.2024

Реконструкция на ул. "Св. Патриарх Евтимий" е в процес на ремонт от 17.05.2024 до 17.07.2024

Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ питеен водопровод по ул. "Любен Каравелов", в участъка от ул. "Уилям Гладстон" до ул. "Патриарх Евтимий" е в процес на ремонт от 27.05.2024 до 30.06.2024

Реконструкция ул. „Доктор Нидер“ е в процес на ремонт от 29.05.2024 до 27.07.2024

Изместване на съществуващ водопровод е в процес на ремонт от 31.05.2024 до 05.07.2024

Ремонт на промишлен водопровод е в процес на ремонт от 03.06.2024 до 02.07.2024

Ремонт ВиК ул. "Ивайло" е в процес на ремонт от 05.06.2024 до 29.06.2024

Подмяна на водопровод и БФК по ул. "Уилям Гладстон" е в процес на ремонт от 11.06.2024 до 03.07.2024

Основен ремонт на път I-9“Варна-Бургас“ е в процес на ремонт от 12.06.2024 до 12.07.2024

Прокопаване на ул. "Янко Комитов" е в процес на ремонт от 13.06.2024 до 02.08.2024

Реконструкция ул. "Райна Княгиня" е в процес на ремонт от 17.06.2024 до 31.07.2024

Реконструкция на ул. „Ивайло“ е в процес на ремонт от 19.06.2024 до 21.08.2024

Реконструкция на ул. „Индустриална“ е в процес на ремонт от 20.06.2024 до 24.07.2024

Уличен водопровод е в процес на ремонт от 24.06.2024 до 21.07.2024

реконструкция на ул. "Св. Патриарх Евтимий" е в процес на ремонт от 24.06.2024 до 24.08.2024

НОВИНИ
Създават фотоволтаична ц…

По предложение на кмета Димитър Ни…

 • преди 1 секунда

 • Burgas.bg

Лятото в бургаския филиа…

Лятото във Филиал – гр. Бургас на …

 • преди 1 час

 • Burgas.bg

Вижте генералното класир…

Успешно приключи XVI регата „Черно…

 • преди 2 часа

 • Burgas.bg

Остава седмица до гръцка…

Седмица ни дели от първата тематич…

 • преди 2 часа

 • Burgas.bg

Пазете се от жегата!

През втората половина на тази седм…

 • преди 3 часа

 • Burgas.bg

Нестандартен поглед към …

Проектът „Хербариум“ предлага неоч…

 • преди 3 часа

 • Burgas.bg

Започва изплащането на в…

ОБЩИНА БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е  …

 • преди 4 дни

 • Burgas.bg

СЪБИТИЯ
 • 07:00 1 Септември

 • Gotoburgas.com

СПОРТНА ПРОГРАМА ЗА МЕСЕ…

 • 07:00 1 Август

 • Gotoburgas.com

СПОРТНА ПРОГРАМА ЗА МЕСЕ…

 

 • 07:00 1 Юли

 • Gotoburgas.com

СПОРТНА ПРОГРАМА ЗА МЕСЕ…

 

 • 22:00 29 Юни

 • Boulevart.bg

Emil Prize в Хаштаг

Изпращаме уикендите на юни с една черно…

 • 22:00 28 Юни

 • Boulevart.bg

парти на плажа с KOKOSI

На 28-ми Юни ще се потопим в една тропи…

 • 22:00 27 Юни

 • Boulevart.bg

Керанов и Големиƀ AMG,

На 27-ми Юни ви каним на една абсолютна…

 • 22:00 23 Юни

 • Boulevart.bg

Innerglow

На 23-ти юни сцената на Хаштаг ще се бъ…

БИЗНЕС КАРТА

13k+

Активни фирми

111k+

Служители

3.4k+

Регистрирани фирми в бизнес<br> картата на Бургас
Регистрирай се
РАБОТА В БУРГАС
ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Проучване на общественото мнение за Спортна зала "Младост" и прилежащите ѝ пространства.

ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА