АНКЕТА

РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАСНФОРМАЦИЯ НА БУРГАС 2023 – 2030 г.

Настоящият въпросник е изготвен в изпълнение на договор с предмет: "Разработване на Стратегия за Smart City Бургас 2023 - 2030 г.", сключен между Община Бургас и "Иновационни системи-Бургас" ЕООД.

ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

ВРЕМЕТО
ДНЕС
7 ДНИ

14°

ОБЛАЧНО

 • УСЕЩА СЕ 14°
 • UV ИНДЕКС 0.00
Облачно
 • ВЯТЪР 4.12 M/S
 • ВЪЛНЕНИЕ 0.22 БАЛА
Сега
Облачно
14°
08 ч
облачно
14°
09 ч
облачно
15°
10 ч
облачно
16°
11 ч
облачно
17°
12 ч
облачно
17°
13 ч
облачно
16°
14 ч
слаб дъжд
16°
15 ч
слаб дъжд
15°
16 ч
облачно
13°
17 ч
облачно
13°
18 ч
облачно
11°
19 ч
слаб дъжд
10°
УТРЕ
дъжд и сняг
ВТОРНИК
облачно
СРЯДА
слаб дъжд
10°
ЧЕТВЪРТЪК
умерен дъжд
10°
ПЕТЪК
разкъсана облачност
СЪБОТА
предимно облачно
НЕДЕЛЯ
слаб дъжд
11°

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

ДОЛНО ЕЗЕРОВО
МЕДЕН РУДНИК
OPSIS РИОС БУРГАС
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
СЛАВЕЙКОВ
 • НЯМА ДАННИ
 • ЛОШО
 • СРЕДНО
 • ДОБРО
 • МНОГО ДОБРО

СВОБОДНИ
ПАРКОМЕСТА

 • 68% заета СИНЯ ЗОНА
 • 32% свободна СИНЯ ЗОНА
 • 96% зает ПАРКИНГ ГУРКО
 • 4% свободен ПАРКИНГ ГУРКО
 • 99% зает ПАРКИНГ ОПЕРА
 • 1% свободен ПАРКИНГ ОПЕРА

РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ

1/41 Ремонта

Сграда със смесено предназначение до 5 бл. в к-с "Изгрев" (бившият сервиз "Москвич") е в процес на ремонт от 01.04.2021 до 09.01.2024

Жилищна сграда бул. "Стефан Стамболов" 100 е в процес на ремонт от 29.09.2022 до 01.01.2024

Жилищна сграда ул. "Оборище" 54 е в процес на ремонт от 20.12.2021 до 08.01.2024

жилищна сграда ул. "Антим I" №31 е в процес на ремонт от 21.12.2021 до 08.01.2024

Многофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-264, кв.21 в ж.к. Лазур, гр. Бургас, ул. "Карлово" е в процес на ремонт от 23.05.2022 до 03.12.2023

Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг в УПИ III-9, кв.121 по плана на ЦГЧ е в процес на ремонт от 11.09.2022 до 14.12.2023

Вилни сгради в УПИ XV-473,474 в КВ.27 по план на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас е в процес на ремонт от 01.09.2022 до 08.01.2024

Жилищна сграда на ул. "Екзарх Йосиф" №18 е в процес на ремонт от 02.09.2022 до 07.01.2024

Жилищна сграда на ул. "Трайко Китанчев" №13, УПИ XVI 1398 е в процес на ремонт от 31.10.2022 до 06.12.2023

Жилищна сграда с подземен гараж и плътна ограда в УПИ XIV-2362, кв. 21, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, в ПИ №07079.618.119 по КК на гр. Бургас е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 24.12.2023

Жилищна сграда на ул. "Перущица" №28, в участъка от ул. "Копривщица" до бл.47 в к-с "Лазур" е в процес на ремонт от 05.09.2023 до 09.12.2023

Жилищна сграда в ул. "Калофер" 27 е в процес на ремонт от 17.02.2023 до 08.12.2023

Жилищна сграда на ул. "Дебелт" №43 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 06.01.2024

Жилищна сграда на ул. "Г.С.Раковски" №72 и ъгъла на ул. "Дебелт" №55 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 06.01.2024

Жилищна сгтрада ул. Цар Симеон № 97 ъгъла с ул. "Пиротска" е в процес на ремонт от 04.09.2023 до 07.01.2024

жилищна сграда ул. "Климент Охридски" 67 е в процес на ремонт от 04.09.2023 до 20.12.2023

Жилищна сграда на ул. "Места" №96, в участъка от ул. "Перущица" до ул. "Батак" е в процес на ремонт от 07.03.2023 до 10.12.2023

Жилищна сграда ул. "Христо Фотев" 98 е в процес на ремонт от 24.11.2022 до 19.12.2023

Многофамилна жилищна сграда и семеен хотел ул. "Средна гора" 12 е в процес на ремонт от 30.03.2023 до 08.12.2023

Жилищна сграда в упи IV-119, кв. 148 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас ПИ 07079.615.142 по КК на гр. Бургас ул. "Македония" 34 е в процес на ремонт от 01.04.2023 до 03.01.2024

Жилищна сграда ул. "Македония" 36 е в процес на ремонт от 21.04.2023 до 08.12.2023

Многофамилна жил. сграда ул. Любен Каравелов 56 е в процес на ремонт от 19.05.2023 до 12.12.2023

Многофамилна жилищна сграда ул. "Цар Симеон I" 39 е в процес на ремонт от 19.05.2023 до 26.12.2023

Нова жилищна сграда на ул. "Ивайло" №33, в кръстовището с ул. "Клименнт Охридски" е в процес на ремонт от 02.06.2023 до 12.12.2023

Жилищна сграда на ул. "Цариградска" №34, в участъка от ул. "Ивайло" до ул. "Цар Калоян" е в процес на ремонт от 07.06.2023 до 16.12.2023

ул. "Оборище" №30, Жилищна сграда с гаражи в партера в УПИ V-1615, кв. 94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас е в процес на ремонт от 04.09.2023 до 08.01.2024

Реконструкция на Общински път BGS1033 етап 2 е в процес на ремонт от 20.09.2023 до 24.12.2023

Реконструкция на Общински път BGS1033 е в процес на ремонт от 02.10.2023 до 03.12.2023

Реконструкция на ул. Одрин е в процес на ремонт от 23.10.2023 до 30.12.2023

РЕМОНТ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЦГЧ, КВ. „АКАЦИИ“ И КВ. „ПОБЕДА“ ГР. БУРГАС е в процес на ремонт от 27.10.2023 до 06.12.2023

Жилижна сграда ул. "Елин Пелин" №8 е в процес на ремонт от 06.11.2023 до 08.01.2024

Разпределителни газопроводи, отклонения и съоръжения с технологичен оптичен кабел за консуматори по опис сигнатура БС-01-А74/А-1, гр. Бургас е в процес на ремонт от 06.11.2023 до 06.12.2023

Жилищна сграда ул. "Васил Левски" 66 е в процес на ремонт от 15.11.2023 до 17.12.2023

Реконструкция на ул. "Шейново", в участъка от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Пробуда" е в процес на ремонт от 21.11.2023 до 31.12.2023

Ремонт на ул. „Странджа“ е в процес на ремонт от 20.11.2023 до 22.12.2023

Жилищна сграда ул. "Охрид" 6 е в процес на ремонт от 27.11.2023 до 29.12.2023

Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Сарафово, гр. Бургас“ е в процес на ремонт от 27.11.2023 до 13.12.2023

Реконструкция на ул. „Индустриална“ и ул. „Чаталджа“ е в процес на ремонт от 27.11.2023 до 17.12.2023

Жилищна сграда на ул. "Ванче Михайлов", в кръстовището с ул. "Шар Планина", ж.к. "Братя Миладинови" е в процес на ремонт от 04.01.2023 до 08.01.2024

„Рехабилитация на Общински път BGS1030 в участъка от кръстовището при О.Т.343 до кръстовището при О.Т.216, землище на кв. Долно езерово, гр. Бургас“ е в процес на ремонт от 28.11.2023 до 14.01.2024

Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Сарафово, гр. Бургас е в процес на ремонт от 30.11.2023 до 06.12.2023

НАБЛЮДЕНИЕ НА
ВОДНИТЕ НИВА

РЕКИ
МОРЕ
ЯЗОВИРИ
 • НЯМА ДАННИ
 • НИСКО
 • СРЕДНО
 • ВИСОКО

КАЧЕСТВО
НА ВОДАТА

текуща
стойност
референтна
стойност
pH 7.59 6.5 - 9.5
Алуминий 97 μg/l 200
Амон. йон 0.070 mg/l 0.50
Манган 35 μm/l 50
Мътност 0.83 NTU -
Нитрити 0.50
Ост. св. хлор 0.54 mg/l 0.3 - 0.4
Перм. окисл. 2.30 mgO2/l 5.0
Желязо 33 μg/l 200
Обем 16.598 mil. m3 -
Данните са за периода:
25.11.2023 - 01.12.2023
текуща
стойност
референтна
стойност
pH 7.88 6.5 - 9.5
Алуминий - 200
Амон. йон 0.50
Манган - 50
Мътност 0.70 NTU -
Нитрити 0.50
Ост. св. хлор 0.28 mg/l 0.3 - 0.4
Перм. окисл. 2.20 mgO2/l 5.0
Желязо 12 μg/l 200
Обем 158.306 млн m3 -
Данните са за периода:
25.11.2023 - 01.12.2023

УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ

453
кг
 • Хартия 18%
 • Стъкло 5%
 • Пластмаса 10%
 • Метал 2%
 • Други 65%

Кампания за разделно събиране на отпадъци. Данните показват количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране през месец Декември.

 

ИНДУСТРИАЛНИ
ЗОНИ

БИЗНЕС КАРТА

 • 13,649 Активни фирми
 • 111,003 Служители
 • 3,436 Регистрирани фирми в бизнес картата на Бургас

Регистрирай се

Работа в Бургас

Електронни услуги на Община Бургас

ВЕЛОСИПЕДНА
МОБИЛНОСТ

 • 0% заети КОНВЕНЦИОНАЛНИ
 • 0% свободни КОНВЕНЦИОНАЛНИ
 • 0% заети ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
 • 0% свободни ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

 • Веломрежа: 62 км
 • Стоянки ВелоБургас: 14 бр
 • Преминали велосипедисти през велоарката днес: 7

ПРИЛОЖЕНИЯ