КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

ДОЛНО ЕЗЕРОВО
МЕДЕН РУДНИК
OPSIS РИОС БУРГАС
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
СЛАВЕЙКОВ
 • НЯМА ДАННИ
 • ЛОШО
 • СРЕДНО
 • ДОБРО
 • МНОГО ДОБРО

СВОБОДНИ
ПАРКОМЕСТА

 • 69% заета СИНЯ ЗОНА
 • 31% свободна СИНЯ ЗОНА
 • 96% зает ПАРКИНГ ГУРКО
 • 4% свободен ПАРКИНГ ГУРКО
 • 99% зает ПАРКИНГ ОПЕРА
 • 1% свободен ПАРКИНГ ОПЕРА

РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ

1/41 Ремонта

Сграда със смесено предназначение до 5 бл. в к-с "Изгрев" (бившият сервиз "Москвич") е в процес на ремонт от 01.04.2021 до 25.06.2023

Жилищна сграда бул. "Ал. Г. Коджакафалията" е в процес на ремонт от 18.10.2021 до 30.06.2023

Жилищна сграда ул. "Оборище" 54 е в процес на ремонт от 20.12.2021 до 11.06.2023

жилищна сграда ул. "Антим I" №31 е в процес на ремонт от 21.12.2021 до 22.06.2023

Жилищна сграда ул. "Трайко Китанчев" 57 е в процес на ремонт от 17.01.2022 до 19.06.2023

Многофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-264, кв.21 в ж.к. Лазур, гр. Бургас, ул. "Карлово" е в процес на ремонт от 23.05.2022 до 11.06.2023

Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг в УПИ III-9, кв.121 по плана на ЦГЧ е в процес на ремонт от 17.06.2022 до 15.06.2023

Вилни сгради в УПИ XV-473,474 в КВ.27 по план на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас е в процес на ремонт от 01.09.2022 до 22.06.2023

Жилищна сграда на ул. "Трайко Китанчев" №13, УПИ XVI 1398 е в процес на ремонт от 31.10.2022 до 19.06.2023

Жилищна сграда с подземен гараж и плътна ограда в УПИ XIV-2362, кв. 21, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, в ПИ №07079.618.119 по КК на гр. Бургас е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 25.06.2023

Апартаментен хотел с басейн в УПИ XLV-1107, кв. 78 по плана на м. "Манастирското", кв. Сарафово, ПИ с ид.№07079.820.1107 по КК на гр. Бургас е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 19.06.2023

Жилищна сграда в ул. "Калофер" 27 е в процес на ремонт от 17.02.2023 до 22.06.2023

Смесена сграда - пристойка и надстройка на съществуваща сграда на ул. "Александър Велики" №37, ул. "Патриархх Евтимий", в участъка от ул. "Ал. Велики" до ул. "Сливница" е в процес на ремонт от 20.02.2023 до 01.06.2023

Жилищна сграда на ул. "Княз Борис" №73 и ъгъла с ул. "Дебелт" №53 е в процес на ремонт от 01.02.2023 до 01.07.2023

Жилищна сграда на ул. "Дебелт" №43 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 01.07.2023

Жилищна сграда на ул. "Г.С.Раковски" №72 и ъгъла на ул. "Дебелт" №55 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 01.07.2023

Жилищна сграда на ул. "Екзарх Йосиф" №20 е в процес на ремонт от 27.02.2023 до 01.07.2023

Жилищна сгтрада ул. Цар Симеон № 97 е в процес на ремонт от 06.03.2023 до 13.06.2023

Довиждаща инфраструктура към анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас в ПЗ Север, гр. Бургас е в процес на ремонт от 01.03.2023 до 31.08.2023

Ремонтно-възстановителни дейности по ул. "Шейново", в участъка от ул. "Васил Левски" до ул. "Любен Каравелов" е в процес на ремонт от 01.03.2023 до 02.06.2023

жилищна сграда ул. "Климент Охридски" 67 е в процес на ремонт от 06.03.2023 до 08.06.2023

Жилищна сграда на ул. "Места" №96, в участъка от ул. "Перущица" до ул. "Батак" е в процес на ремонт от 07.03.2023 до 10.06.2023

Изграждане на уличен водопровод и улична канализация на ул. "Морска перла", кв. Крайморие е в процес на ремонт от 13.03.2023 до 02.09.2023

Пътно платно и велоалея в посока кв. „Лозово е в процес на ремонт от 24.01.2023 до 18.06.2023

Уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ XIX. XXVIII. XXIX, м.39, м. Ненелика в землището на кв. Банево, ул. "Първа", в.з. Минерални бани е в процес на ремонт от 16.02.2023 до 09.11.2023

Многофамилна жилищна сграда и семеен хотел ул. "Средна гора" 12 е в процес на ремонт от 30.03.2023 до 02.07.2023

Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ водопровод ф450 по ул. "Д-р Нидер" в участъка от ул. "Константин Фотинов" до ул."Антим I", гр.Бургас е в процес на ремонт от 10.04.2023 до 05.06.2023

Жилищна сграда в упи IV-119, кв. 148 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас ПИ 07079.615.142 по КК на гр. Бургас ул. "Македония" 34 е в процес на ремонт от 10.04.2023 до 14.06.2023

Жилищна сграда ул. "Македония" 36 е в процес на ремонт от 21.04.2023 до 03.07.2023

Ремонтно-възстановителни дейности по ул. "Васил Левски", в участъка от ул. "Шейново" до ул. "Христо Ботев" е в процес на ремонт от 27.04.2023 до 03.09.2023

Реконструкция на ул. "Фердинандова" е в процес на ремонт от 02.05.2023 до 05.06.2023

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЦГЧ, КВ. „АКАЦИИ“ И КВ. „ПОБЕДА“ ГР. БУРГАС“ е в процес на ремонт от 17.05.2023 до 07.06.2023

Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа и съоръжения на ЦГЧ, кв. „Акации“ и кв. „Победа“ гр. Бургас е в процес на ремонт от 18.05.2023 до 05.06.2023

Многофамилна жил. сграда ул. Любен Каравелов 56 е в процес на ремонт от 19.05.2023 до 02.07.2023

Многофамилна жилищна сграда ул. "Цар Симеон I" 39 е в процес на ремонт от 19.05.2023 до 02.07.2023

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЦГЧ, КВ. „АКАЦИИ“ И КВ. „ПОБЕДА“ ГР. БУРГАС е в процес на ремонт от 19.05.2023 до 03.06.2023

НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕМОНТ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЦГЧ, КВ. „АКАЦИИ“ И КВ. „ПОБЕДА“ ГР. БУРГАС е в процес на ремонт от 18.05.2023 до 03.06.2023

Реконструкция на ул. "Фердинандова" е в процес на ремонт от 23.05.2023 до 09.07.2023

“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖАТА НА ГРАД БУРГАС - ЗАПАД, ПОДОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА Ж.К. СЛАВЕЙКОВ И СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛИЦАТА МЕЖДУ БЛ.72 И БЛ.15 - БЛ.16, ГР. БУРГАС“, е в процес на ремонт от 25.05.2023 до 22.06.2023

Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ водопровод ф450 по ул. "Д-р Нидер" в участъка от ул. "Морска" до ул."Булаир", гр.Бургас е в процес на ремонт от 26.05.2023 до 18.06.2023

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЦГЧ, КВ. „АКАЦИИ“ И КВ. „ПОБЕДА“ ГР. БУРГАС“ е в процес на ремонт от 29.05.2023 до 21.06.2023

НАБЛЮДЕНИЕ НА
ВОДНИТЕ НИВА

РЕКИ
МОРЕ
ЯЗОВИРИ
 • НЯМА ДАННИ
 • НИСКО
 • СРЕДНО
 • ВИСОКО

КАЧЕСТВО
НА ВОДАТА

текуща
стойност
референтна
стойност
pH 7.64 6.5 - 9.5
Алуминий 96 μg/l 200
Амон. йон 0.50
Манган 30 μm/l 50
Мътност 0.47 NTU -
Нитрити 0.50
Ост. св. хлор 0.56 mg/l 0.3 - 0.4
Перм. окисл. 2.50 mgO2/l 5.0
Желязо 27 μg/l 200
Обем 21.508 mil. m3 -
Данните са за периода:
20.05.2023 - 26.05.2023
текуща
стойност
референтна
стойност
pH 7.73 6.5 - 9.5
Алуминий - 200
Амон. йон 0.50
Манган - 50
Мътност 0.48 NTU -
Нитрити 0.50
Ост. св. хлор 0.30 mg/l 0.3 - 0.4
Перм. окисл. 2.20 mgO2/l 5.0
Желязо 9 μg/l 200
Обем 206.373 млн m3 -
Данните са за периода:
20.05.2023 - 26.05.2023

УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ

0
кг
 • Хартия 0%
 • Стъкло 0%
 • Пластмаса 0%
 • Метал 0%
 • Други 0%

Кампания за разделно събиране на отпадъци. Данните показват количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране през месец Юни.

 

ИНДУСТРИАЛНИ
ЗОНИ

БИЗНЕС КАРТА

 • 13,649 Активни фирми
 • 111,003 Служители
 • 3,431 Регистрирани фирми в бизнес картата на Бургас

Регистрирай се

Работа в Бургас

Електронни услуги на Община Бургас

ВЕЛОСИПЕДНА
МОБИЛНОСТ

 • 0% заети КОНВЕНЦИОНАЛНИ
 • 0% свободни КОНВЕНЦИОНАЛНИ
 • 0% заети ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
 • 0% свободни ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

 • Веломрежа: 62 км
 • Стоянки ВелоБургас: 14 бр
 • Преминали велосипедисти през велоарката днес: 1500

ПРИЛОЖЕНИЯ