За проекта


КАКВО Е УМЕН ГРАД?

Умен град е този, който използва активно информационните и комуникационни технологии (ИКТ), за да подобри качеството и ефективността си по отношение на енергия, транспорт и комунални услуги за намаляване потреблението на ресурси и общите разходи. Интелигентния град има за цел да подобри качеството на живот на своите граждани чрез прилагане на интелигентни технологии.

КАКВО Е СМАРТ БУРГАС?

Това е дигиталния мозък на града, който събира данни от различните интелигентни устройства и системи. Интегрираната платформа за наблюдение помага на града, като внася прозрачност, улеснява контрола и оказва положително влияние върху организацията на услугите и значително подобрява качеството на живот на своите граждани.

Бургас е интелигентен град, захранван от стотици интелигентни устройства. С помощта на иновативната градска платформа Смарт Бургас жителите и гостите на града вече могат лесно да наблюдават какво се случва около тях. 

В градската платформата можете да наблюдавате видео стрийминг в реално време, пътната обстановка, градския трафик, улиците в ремонт, местата за паркиране, за спорт и подходящо ли е времето за плаж.

В информационно табло са синтезирани данни за нивото на водните басейни, чистотата на въздуха и дори как и къде можете да изхвърляте разделно битови отпадъци. 

За инвеститорите се предлага информация за свободните терени в индустриалните зони, както и статистически данни за фирмите от бизнес картата на Бургас по КИД, местоположение и брой служители.

В Смарт Бургас ще намерите още информация за мобилните приложения, които могат да са ви от полза в Бургас, културните и исторически забележителности, a в модула за допитвания и анкети жителите могат да дават своята тежка оценка за градското планиране и развитие.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА БУРГАС?
 • Подаване на сигнали в реално време
 • Участие при вземане на решения
 • Преглед на трафика и ситуацията с паркирането
 • Подкрепа на чистата мобилност
 • Навигация на потребителите и осигуряване на маршрути
 • Умно публично пространство
 • Достъп до публични данни

 

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ?
 • Онлайн информация в реално време за управлението на града.
 • Визуализация на информацията. 
 • Взаимодействие между отделните системи. 
 • Прилагане на интелигентни сценарии.
 • Възможност за вземане на бързи решения.
 • Поддръжка при планиране и развитие. 
 • Статистически данни и отчети.

 

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ?
 • Он-лайн мониторинг на картите
 • Планиране на поддръжка и обслужване
 • Преглед на технологиите и услугите
 • Контрол от едно място
 • Системни известия и аларми
 • Незабавни реакции към ситуациите
 • Обратна връзка от жителите