Учебни заведения

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС

„ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ - ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ У ДОМА“

/модел за комуникация и взаимна подкрепа в условията на ситуацията на извънредно положение/

Всички ние разбираме добре, че светът се променя, а с него и ние. Във време на ПАНДЕМИЯ от психологическа гледна точка най-засегнати са децата. Детството е един от най-интересните периоди в живота на човека. През първите години, когато психиката на детето попива информацията от обкръжаващия го свят, в неговото подсъзнание се запечатват моменти, които впоследствие могат да намерят изражение в най-причудливи форми - от сънища до фобии.

Затварянето на училищата и детските градини, както и стоенето вкъщи, най-осезаемо ще се отрази на техните навици и всекидневие. Промяната на рутинния график при децата е достатъчна, за да подаде към тях сигнал за тревожност.

Откъсването от средата на свободно общуване с връстници, несъмнено поражда в детето нужда от себеизразяване в друга форма, общувайки и играейки с членовете на своето семейство. Връзката между семейство и детска градина е неминуемо най - важната част от процеса на детското изграждане.

Ето защо, в името на това да бъде съхранена детската психика и да се осигури емоционален комфорт на детето в условията на създалата се обстановка, Община Бургас разработи интерактивна програма за активно взаимодействие „Заедно ще се справим с игри и забавления у дома“.

Имайки предвид развитието на съвременните комуникационни и информационни технологии и приложението им както в ежедневието, така и в работната среда на детските градини, Община Бургас предоставя още една платформа за комуникация на визуални и помощни материали за обучение и взаимна подкрепа в условията на ситуацията на извънредно положение.

Програмата ще подпомогне деца, родители и учители на детските градини от Община Бургас.

Основната цел е чрез активно взаимодействие между семейство и детска градина да се осигури подходяща подкрепяща и спомагаща среда за развитие на детската личност чрез игра в условия на извънредно положение.

Всички дейности рамките на програмата е добре да бъдат извършвани с партньорството на възрастните - учители и родители, за да може детето да се чувства свободно, значимо, щастливо и да се развива.

Община Бургас дава възможност на всяка детска градина, според своята специфика, да разшири набора от предоставяни визуални материали.

ДГ Ален Мак - Група 1

3 стр
Тема: "Малките животни" Околен свят свали
2 стр
Тема: "Коя е моята майка" Български език свали

ДГ Ален Мак - Група 2 Вълшебство

12 стр
Тема: "Пролетен венец" БЕЛ свали
9 стр
Тема: "Слънце грее, дъжд вали" Околен свят свали
9 стр
Тема: "Триъгълник" Математика свали
7 стр
Тема: "Пресичам безопасно" Околен свят свали
8 стр
Тема: "Слънце грее, дъжд вали" Околен свят свали
7 стр
Тема: "Триъгълник" Математика свали

ДГ Ален Мак - Група 3

8 стр
Тема: "Трудът на хората" Околен свят свали
7 стр
Тема: "Правоъгълни форми" Математика свали

ДГ Ален Мак - Група 4

13 стр
Тема: "Загадките на мъдрата сова" Математика свали
8 стр
Тема: "На улицата има правила" Безопасност на движението свали

ДГ Брезичка - Група 2

13 стр
Тема: "Професията на лекаря" свали

ДГ Брезичка - Група 3

14 стр
Тема: "Билките" Околен свят свали
18 стр
Тема: "Обущарят и елфите" БЕЛ свали
18 стр
Тема: "Принцесата и дракончето" БЕЛ свали

ДГ Брезичка - Група 4

10 стр
Тема: "Игри със звукове и думи" БЕЛ свали
11 стр
Тема: "Животните от фермата" Околен свят свали
12 стр
Тема: "Подарък за мама" Изобразително изкуство свали

ДГ Веселушко - Поздрав 24 Май

ДГ Веселушко - ДГ Веселушко

ДГ Веселушко - Група 1 „Светулки“

8 стр
Тема: "Плодове и зеленчуци" БЕЛ свали
10 стр
Тема: "В гората" Околен свят свали
7 стр
Тема: "Домашни животни" Околен свят свали
7 стр
Тема: "Домашни животни и техните малки" Социален свят свали
9 стр
Тема: "Броя до три" Математика свали

ДГ Веселушко - Група 2 Пчелички

10 стр
Тема: "Три сестрички" БЕЛ свали
13 стр
Тема: "Спазвам правилата" Околен свят свали
13 стр
Тема: "Знайко-Незнайко и геометричните фигури" Математика свали
18 стр
Тема: "Кой какво работи?" Околен свят свали
10 стр
Тема: "Кой какво прави?" Околен свят свали

ДГ Веселушко - Група 3 Калинки

19 стр
Тема: "Играем и рисуваме" Изобразително изкуство свали
10 стр
Тема: "Лято" Околен свят свали
13 стр
Тема: "Природни бедствия" Околен свят свали
7 стр
Тема: "Добри дела" Околен свят свали
8 стр
Тема: "Звук и буква С" БЕЛ свали
14 стр
Тема: "Заедно ще се справим" Математика, Музика, Английски език, Околен свят свали

ДГ Веселушко - Група 4 Делфинчета

9 стр
31.03.2020 г. Математика, Изобразително изкуство, Български език и литература свали

ДГ Вълшебство - Група 1

7 стр
Тема: "С мама и татко на разходка" Околен свят свали
5 стр
Тема: "Щъркел дългокрак" Български език и литература свали
5 стр
Тема: "Да си направим Маракаси" свали
4 стр
Тема: "Пролет" Околен свят свали

ДГ Вълшебство - Група 2

8 стр
Тема: "Аз съм Художник" Изобразително изкуство свали
5 стр
Тема: "Игри с думи и изречения" Български език и литература свали
7 стр
Тема: "Пролет" Български език и литература свали
7 стр
Тема: "Пожар в гората" Български език, Околен свят свали

ДГ Вълшебство - Група 3

8 стр
Тема: „Пролет“ от Дора Габе Български език и литература свали
5 стр
Тема: "По-висок и по-широк" Математика свали
5 стр
Тема: "Най-добрата майка" Български език и литература свали
10 стр
Тема: "Игра сред природата" Околен свят свали

ДГ Вълшебство - Група 4

7 стр
Тема: "Броя до 10" Математика свали
5 стр
Тема: "Редица на числата" Математика свали
32 стр
Тема: "Къща на цифрите" Математика свали
6 стр
Тема: "Мога да броя" Математика и Околен свят свали

ДГ Делфин - Детски логопед

14 стр
Тема: "Диференцияция на звук С" свали
13 стр
Тема: "Диференцияция на звук З" свали
17 стр
Тема: "Автоматизация на звук З" свали

ДГ Делфин - Група 2

9 стр
Тема: "По колко са" Математика свали
12 стр
Тема: "По колко са" Математика свали
8 стр
Тема: "За пролетния празник" Изобразително изкуство свали

ДГ Делфин - Група 4

9 стр
Тема: "Отивам на лекар" Български език и литература свали
14 стр
Тема: "Защитени животни" Околен свят свали

ДГ Детелина - Група 1

8 стр
Тема: "Кой ни лекува" Околен свят свали
7 стр
Тема: "Пролетни цветя" Изобразително изкуство свали
9 стр
Тема: "Пролетни цветя" свали
6 стр
Тема: "Цветята на двора" Конструиране и технологии свали

ДГ Детелина - Група 2

13 стр
Тема: "Ориентиране в пространството" Математика свали
14 стр
Тема: "Сравняване" Математика свали
12 стр
Тема: "Десет правила на малкия пешеходец" свали

ДГ Детелина - Група 3

13 стр
Тема: "Животните в гората" свали
Тема: "Познавам пътните знаци" свали

ДГ Детелина - Група 4

23 стр
Тема: "В планината през зимата" свали
17 стр
Тема: "Звук и буква" свали

ДГ Звездица - Група 1

ДГ Звездица - Група 2

ДГ Звездица Зорница - Група 1

7 стр
Тема: "Сравняване по височина" Математика свали
7 стр
Тема: "Чадърче" Конструиране и технологии свали
16 стр
Тема: "Дядовата питка" БЕЛ свали
8 стр
Тема: "Пепруди" Изобразително изкуство свали
7 стр
Тема: "Гатанки" свали

ДГ Звездица Зорница - Група 2

5 стр
Тема: "Кой ме лекува" свали

ДГ Звездица Зорница - Група 4

18 стр
Тема: "Приключенията на Зайо" свали

ДГ Звънче - Група 1

10 стр
Тема: "Диви животни" Околен свят свали
7 стр
Тема: "Герган за кукла" Конструиране и технологии свали
18 стр
Тема: "Великден" Околен свят свали

ДГ Звънче - Група 2

20 стр
Тема: "Млякото и неговите вълшебни свойсвта" Околен свят свали
23 стр
Тема: "Хлябът е важен" Околен свят свали
23 стр
Тема: "Плодове и зеленчуци", "Гатанки" Околен свят и БЕЛ свали

ДГ Звънче - Група 3

20 стр
Тема: "Млякото и неговите вълшебни свойсвта" Околен свят свали
23 стр
Тема: "Хлябът е важен" Околен свят свали
23 стр
Тема: "Плодове и зеленчуци", "Гатанки" Околен свят и БЕЛ свали

ДГ Звънче - Група 4

18 стр
Тема: "Цветница и Великден" Околен свят свали
20 стр
Тема: "Млякото и неговите вълшебни свойсвта" Околен свят свали
18 стр
Тема: "Игри и упражнения по математика" Математика свали
26 стр
Тема: "Лексикон за природата" Околен свят свали
23 стр
Тема: "Хлябът е важен" Околен свят свали
23 стр
Тема: "Плодове и зеленчуци", "Гатанки" Околен свят и БЕЛ свали
12 стр
Тема: "Зелена градинка" Околен свят свали

ДГ Здравец - Група 1 Златна рибка

7 стр
Тема: "Приятелите на Рони. Звук Р" БЕЛ свали
4 стр
Играем и учим – различни теми КТ свали
4 стр
Играем и учим – различни песни Музика свали
6 стр
Играем и учим – различни теми БЕЛ свали
6 стр
Играем и учим – различни теми Изобразително изкуство свали
5 стр
Играем и учим – различни теми Математика свали
4 стр
Играем и учим – различни теми Околен свят свали

ДГ Здравец - Група 2 Морска звезда

17 стр
16.03 - 30.03 2020 г. БЕЛ, Околен свят, Музика, Математика свали

ДГ Здравец - Група 4

12 стр
Тема: "Билките" Околен свят свали

ДГ Златна рибка - Група 2

17 стр
Тема: "Пролетни цветя" Околен свят свали

ДГ Златна рибка - Група 4

ДГ Златното ключе - Група 1

ДГ Златното ключе - Група 1а Морски свят

ДГ Златното ключе - Група 1б Мечо Пух

ДГ Златното ключе - Група 2

ДГ Златното ключе - Група 2а Мики Маус

ДГ Златното ключе - Група 2б Моряче

ДГ Златното ключе - Група 3

13 стр
Тема: "Число и цифра 8" Математика свали

ДГ Златното ключе - Група 3а Лъвчета

ДГ Златното ключе - Група 3б Звънчета

9 стр
Тема: "Промените в природата" Околен свят свали

ДГ Златното ключе - Група 4

ДГ Златното ключе - Група 4а Слънце

ДГ Златното ключе - Група 4б Делфинче

ДГ Иглика - Група Сладури

ДГ Иглика - Група 1

10 стр
Тема: "Калинка" Конструиране и технологии свали
7 стр
Тема: "Пролетта е вече тук" БЕЛ свали
19 стр
Тема: "Сутрин ставам рано" БЕЛ свали
12 стр
Тема: "Да празнуваме" БЕЛ свали
10 стр
Тема: "Слънчев ден" Околен свят свали
22 стр
Тема: "Торбата на Ежко" Математика свали
5 стр
Тема: "Слънчев ден – 1-ва част" Околен свят свали
4 стр
Тема: "Слънчев ден – 2-ра част" Околен свят свали
12 стр
Тема: "Пъстра книжка имам аз" / "Трите мечки" Български език и литература свали

ДГ Иглика - Група 2

11 стр
Тема: "Жабки с шапки" Български език и литература свали
7 стр
Тема: "Прасенца" Изобразитено изкуство свали

ДГ Иглика - Група 3

8 стр
Тема: "Великденска украса" Конструиране и технологии свали
17 стр
Тема: "Цветята у дома" Околен свят свали
14 стр
Тема: "Игра Лото" КТ, БЕЛ, Математика свали

ДГ Иглика - Група 4

10 стр
Тема: "Повече, по-малко" Математика свали
10 стр
Тема: "Съчинявам вълшебна приказка" БЕЛ свали
14 стр
Тема: "Игра Лото" свали

ДГ Изгрев - Група 1

6 стр
Тема: "Едно и много" Математика свали
7 стр
Тема: "Помагам вкъщи" БЕЛ свали

ДГ Изгрев - Група 2

12 стр
Тема: "Приятели" Околен свят свали
7 стр
Тема: "Броим до 3" Математика свали
9 стр
Тема: "Чудни форми" Математика свали
8 стр
Тема: "Домашни и диви животни" Околен свят свали
7 стр
Тема: "Ходя на пазар" БЕЛ свали
7 стр
Тема: "Курабии за празника" Изобразително изкуство свали
5 стр
Тема: "Моето семейство" БЕЛ свали
7 стр
Тема: "Таралеж" Изобразително изкуство свали
9 стр
Тема: "Добре дошла, пролет!" БЕЛ свали

ДГ Изгрев - Логопед

Тема: "Животните, живеещи в България" свали
Тема: "Постановка на звук Ш" свали
Тема: "Слухова и говорна диференцияция на звуковете С и Ш" свали
9 стр
Тема: "Автоматизация на звук С в края на думите" свали

ДГ Калинка - Група 1

8 стр
Тема: "Малките животни" БЕЛ свали
9 стр
Тема: "Приключенията на Зайо" Математика свали
8 стр
Тема: "Кой какво прави" Околен свят свали

ДГ Калинка - Група 2

16 стр
Тема: "Косе Босе" БЕЛ свали
10 стр
Тема: "Всеки в своята къща. Фигури" Математика свали

ДГ Калинка - Група 4

17 стр
Тема: "Къщичка в гората" БЕЛ свали

ДГ Коледарче ф-л Лозово - Здравец

ДГ Коледарче ф-л Лозово - Група 4

10 стр
Тема: "Най-хубавото птиче" Български езил и литература свали

ДГ Морска звезда - Група 1

11 стр
Тема: "Щъркел дългокрак" Български език свали

ДГ Морска звезда - Група 2

22 стр
Тема: "Детски ударни музикални инструметни" Музика свали

ДГ Морска звезда - Група 4

23 стр
Тема: "Пролет" Околен свят свали
16 стр
Тема: "Салон за красота" Конструиране и технологии свали

ДГ Моряче - Група Палавници

ДГ Моряче - Група 1

14 стр
Тема: "Когато играем заедно, винаги е по-весело" Околен свят свали
8 стр
Тема: "Приятелите на Рони" БЕЛ свали
9 стр
Тема: "Цъфнало пролетно дърво" Изобразително изкуство свали
7 стр
Тема: "Весели игри" Физическа култура свали
10 стр
Тема: "Великденски изненади" Математика свали

ДГ Моряче - Група 2

14 стр
Тема: "Децата на животните" Околен свят свали
4 стр
Тема: "Броя до 5" Математика свали
7 стр
Тема: "Гост от юг" Околен свят свали
16 стр
Тема: "Пролетна картина" Околен свят свали

ДГ Моряче - Група 3

7 стр
Тема: "Аз съм художник" Изобразително изкуство свали
18 стр
Тема: "Пролетни празници" Околен свят свали
13 стр
Тема: "Театър на маса" Изобразитено изкуство свали

ДГ Моряче - Група 4

12 стр
Тема: "Аз ще бъда ученик" Околен свят свали
11 стр
Тема: "Повече, по-малко, поравно" Математика свали
9 стр
Тема: "Рибки" Конструиране и технологии свали
9 стр
Тема: "Еднакви и различни" Математика свали
13 стр
Тема: "Дъга в небето" БЕЛ свали
8 стр
Тема: "Малките природолюбители" БЕЛ свали

ДГ Надежда - Група 3

16 стр
Тема: "Наказаната лисица" БЕЛ свали

ДГ Надежда - Група 4

18 стр
Тема: "Как да се предпазим от Корона вирус" Околен свят свали
21 стр
Тема: "Броя до 10" Математика свали

ДГ Пинокио - Група 2

ДГ Пинокио - Група 3

ДГ Пинокио - Група 3A

ДГ Пламъче - Група 1 Слънце

14 стр
Тема: "Чисти ръчички" Околен свят свали
7 стр
Тема: "Пролетна картина" Изобразително изкуство свали
6 стр
Тема: "С мама и татко на разходка" Околен свят свали
8 стр
Тема: "Цъфнали дървета" Изобразително изкуство свали

ДГ Пламъче - Група 3 Ракета

10 стр
Тема: "Да играем заедно. Апликиране" Изобразително изкуство свали
7 стр
Тема: "Игра с думи и изречения" БЕЛ свали
9 стр
Тема: "Куче и коте. Оригами" Конструиране и технологии свали
9 стр
Тема: "Народни музикални инструменти. Гайда" Музика свали
9 стр
Тема: "Годишни времена", "Музиката и пролетта" Математика, Музика свали

ДГ Пламъче - Група 4

7 стр
Тема: "Фигури и числата до 10" Математика свали

ДГ Пролетна дъга - Група 3

14 стр
Тема: "Домашни животни" Околен свят свали
11 стр
Тема: "Животните в гората" Околен свят свали

ДГ Радост - Група 1

ДГ Радост - Малката русалка

ДГ Радост - Група 3

ДГ Радост - Група 4 Зайче

Тема: "Да се храним разумно" Околен свят свали
19 стр
Тема: "Ранна телефонограма. Звъкове К и Г" БЕЛ свали
23 стр
Тема: "Редицата на числата" Математика свали

ДГ Радост - Група 4 Б Гъбка

ДГ Раковина - ДГ Раковина

ДГ Раковина - Марина Терзийска

15 стр
Приказка за цветовете и приятелството свали

ДГ Раковина - Група 2

9 стр
Спорт у дома Физическа култура свали

ДГ Раковина - Група 4

12 стр
Мимето – Аудио-приказка БЕЛ свали
15 стр
Аудио приказка за цветовете свали

ДГ Синчец ф-л Банево - Група 4 Делфинче

8 стр
Тема: "Опазваме природата" Околен свят свали

ДГ Синчец ф-л Г. Езерово - Смесена група

30.03.2020 Околен свят, Математика свали

ДГ Синчец ф-л Г. Езерово - Група 1 Мики Маус

2 стр
31.03.2020 БЕЛ, ИИ, ФВС свали
2 стр
Тема: "Естествено приложна двигателна дейност", "Ветрило" Физическо възпитание, Конструиране и технологии свали

ДГ Синчец ф-л Г. Езерово - Група 3 Делфинчета

1 стр
30-31.03.2020 ОС, Математика, КТ, БЕЛ, Музика, Физическа култура свали
1 стр
Тема: "Познавам числата", "Зеленушка" Математика, БЕЛ свали
2 стр
26.03.2020 Татяна Маркова свали

ДГ Синчец ф-л Г. Езерово - Група 4 Катеричка

1 стр
31.03.2020 Български език и литература, Математика свали
1 стр
30.03.2020 Природен свят, Български език и литература, свали
1 стр
Тема: "Трите хубави думички" Български език и литература свали
1 стр
Тема: "Месецита на годината" Математика свали
3 стр
Тема: "Трите хубави думички", "Кой събуди пролетта" Български език и литература, Изобразително изкуство свали
2 стр
Тема: "Забавни яйчица", "Месеците на годината" Изобразително изкуство, Математика свали

ДГ Слънце - Група 2

ДГ Слънце - Група 3

7 стр
Тема: "Помощници във фермата. Звук К" БЕЛ свали

ДГ Слънце - Група 4

20 стр
Тема: "Децата на Европа" Околен свят свали

ДГ Слънце - Логопед

ДГ Теменуга с.Равнец - Група 1

12 стр
Тема: "По-лек и по-тежък" Математика свали

ДГ Х. Кр. Андерсен - Общи

6 стр
Тема: "Мога да броя" Математика свали
6 стр
Тема: "Непознати животни" Околен свят свали

ДГ Х. Кр. Андерсен - Група 1

13 стр
Тема: "Приказка за Мечо" БЕЛ свали
11 стр
Тема: "Дъжд вали" Околен свят свали
11 стр
Тема: "В зелената гора" свали
11 стр
Тема: "В зелената гора" Околен свят свали
6 стр
Тема: "Игри с думи и изречения" Български език и литература свали
6 стр
Тема: "Пролет иде" Изобразително изкуство свали
6 стр
Тема: "Непознати животни" Околен свят свали

ДГ Х. Кр. Андерсен - Група 2

8 стр
Тема: "Глухарчета на полянката" Изобразително изкуство свали
7 стр
Тема: "Що е то?" Български език и литература свали
6 стр
Тема: "Гатанки" свали
13 стр
Тема: "Подаръкът" Околен свят свали

ДГ Х. Кр. Андерсен - Група 3

8 стр
Тема: "Картинно зарче" Конструиране и технология свали
8 стр
Тема: "Слънце и облаци" Конструиране и технология свали
14 стр
Тема: "Приказките на Андерсен" Български език и литература свали
7 стр
Тема: "Воден свят" Околен свят свали
6 стр
Тема: "Мога да броя" Математика свали
8 стр
Тема: "Читателски дневник" К и Т и ИИ отвори
10 стр
Тема: "Дора в света на математиката" Математика свали
13 стр
Тема: "Здрави и силни" Околен свят свали

ДГ Х. Кр. Андерсен - Група 4

21 стр
Тема: "Здравето – нашето най-голямо богатство" Околен свят свали
13 стр
Тема: "Родословно дърво" Конструиране и технологии свали
18 стр
Тема: "Медоносната пчела" Околен свят свали
14 стр
Тема: "Грижи за растенията" Околен свят свали
11 стр
Тема: "Великденски яйца" Конструиране и технологии свали
16 стр
Тема: "Земята – нашият общ дом" Околен свят свали
18 стр
Тема: "Занаятите" Околен свят свали
14 стр
Тема: "Лазаруване" Музика свали

ДГ Х. Кр. Андерсен - Група 5Б

ДГ Х. Кр. Андерсен - Група 5Г

ДГ Х. Кр. Андерсен - Група 6

ДГ Х. Кр. Андерсен - Група 6Г

ДГ Чайка - Група 1

1 стр
Тема: "Бели зъбки" свали
1 стр
Тема: "Броене и ориентиране" свали
1 стр
Тема: "Професии" свали
13 стр
Тема: "Професии игра" свали

Интерактивно начало за нашите деца


През учебната 2016-2017 година Община Бургас стартира мащабен образователен проект – „Интерактивно начало“.

Целта на проекта е да се реализира визията за съвременната детска градина, осигуряваща модерна и богата на технологии среда, съвременни методи на педагогическо взаимодействие и високо-квалифицирани педагогически кадри.

С финансовата подкрепа на Община Бургас през 2016 и 2017 година повече от 22 детски градини са оборудвани с интерактивни дъски и персонални таблети за децата. Учителите използват в работата си специално разработен софтуер с интерактивни дидактични ресурси. Днес проектът се разширява и все повече детски градини са модерно оборудвани и активно интегрират технологии в съчетание с игрови методи и интерактивно педагогическо взаимодействие с децата.

От ранна възраст към технологиите трябва да възпитаме отношение като към среда и средство за обучение, откривателство, творчество, знание, и по-малко като към средство за забавление и прекарване на свободното време.

В разработения ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ на работа в детската градина използваме технологиите за учене, но не забравяме играта в детската градина. Учителят използва интерактивна презентационна техника, за да представи новите знания по високо нагледен и интересен начин. Нашите деца днес има визуално-кинестетичен стил на учене. Те трябва да видят качествени нагледни учебни материали, но и трябва да участват активно в образователния процес. Ето защо времето на седене по масичките в градината е сведено до 10-15 минути. През останалото време децата играят игри – дидактични, музикални, екипни, ролеви.

Не се конфронтират книгата и таблета. Да прелистваш страниците на книга и да пишеш с молив в ръка букви и цифри е безценно човешко постижение, което никоя разумна нация няма да загърби по пътя на развитието си.

Съчетаването на дъската и таблетите е най-актуалният модел в съвремието ни. Фронталната работа на учителя с презентация не е достатъчна. Детето се превръща в пасивен зрител и скоро му доскучава. Интерактивната дъска дава повече свобода, но отново на нея могат да работят 1, 2, 3 деца. Останалите гледат и се ядосват защо не са те. А с таблета – всяко дете изпълнява своята работа и след това всяко иска неговата работа да бъде показана на групата. Децата искат да работят. Те са любопитни, активни – в тази възраст те са пълни с енергия, попиват всичко, което им дадем като информация. Освен това всяко иска да бъде индивидуално оценено. Не на фона на останалите, а само за себе си – как се развива то, дали се справя добре.

Разработена е и методика за обучение чрез програмируеми играчки. Така се формира алгоритмично мислене от ранна възраст. Децата се научават да програмират пчела-робот. Реализира се трансфер на знания между различни образователни направления.

За работа в богата на технологии среда е разработен специален образователен софтуер, който включва по над 200 интерактивни ситуации по Математика, Български език и литература и Околен свят с над 2000 разнообразни задачи за всяка група. Включени са много нагледни материали и ресурси по направленията Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, и Музика за всяка група в детската градина. Софтуерът позволява на учителя да провежда добре онагледена интерактивна беседа с децата при формиране на нови знания. Учителят може да излъчи задача на таблетите и всяко дете да работи самостоятелно върху нея. Има специално разработен комуникационен софтуерен модул, който позволява работата на избрано дете да бъде показана обратно на интерактивната дъска за проверка и обсъждане. Разработен и модул с образователни компютърни игри по Математика, Български език и Околен свят.

Методиката на работа предвижда дозирана работа на таблетите и съчетаване с дидактични игри, екипни задачи, музикални дейности, работа в книжките на децата. Педагогът работи в богата на технологии среда, като сменя динамично методите на работа. Поддържа се интерес у децата и се постига висока мотивация за участие в образователния процес.

Друг важен акцент, на който обръщаме внимание е езиковата подготовка. България е уникална малка територия на картата на света. Знанието на чужд език е богатство, и то не само за българина. Ранното чуждоезиково обучение е здрава основа за формиране на по-нататъшни езикови компетенции. Разработеният образователен софтуер, освен модулите по математика, български език и литература, околен свят, музика, изобразително изкуство, съдържа и модул по английски език. Така чрез добре онагледени и озвучени задачи децата научават с лекота думи и фрази. Ранното чуждоезиково обучение, организирано от Община Бургас е уникално за страната ни – до него имат достъп всички деца в 3 и 4 група и в първи клас.

Динамичният модел за работа в богата на технологии среда е разработен под научното ръководство на проф. д-р Румяна Папанчева. Прилага се в община Бургас. Всички учители са преминали квалификация за работа по модела, обучение за работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер.

Основни партньори на Община Бургас в проекта „Интерактивно начало“ са Издателство „Изкуства“ и Образование и нови технологии.

Група 1 отвори
Група 2 отвори
Група 3 отвори
Група 4 отвори

ОУ Елин Пелин - Клас 1


ОУ Елин Пелин - Клас 2


ОУ Елин Пелин - Клас 3


ОУ Елин Пелин - Клас 4


ОУ Елин Пелин - Клас 5


ОУ Елин Пелин - Клас 6


ОУ Любен Каравелов - Поздрав 24 Май


ОУ Любен Каравелов - Клас 1-7


ОУ Любен Каравелов - Клас 1


12 стр
Идеен проект на тема "Годишни времена" Проектно-базирано обучение свали

ОУ Любен Каравелов - Клас 4 а


28 стр
Книжка със стихове и рисунки на ученици Изобразително изкуство, Литература, Компютърно моделиране свали

ОУ Любен Каравелов - Клас 5


10 стр
Тема: "Древна Тракия" История и цивилизация свали

Рецепти - любими, вкусни и здравословни


ОСТАНИ СИ ВКЪЩИ!

"ГОТВИМ ДВАМА – АЗ И МАМА"


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Последните събития, свързани с пандемията от коронавирус (COVID-19), промениха ежедневието на много деца и техните родители в страната. Много семейства са изолирани, поставени под карантина, училищата и детските градини са затворени. Много родители вероятно се чувстват под голям стрес. Стресът е свързан не само с опасения за здравето, но и с необходимостта да се справят с новата реалност да останат в продължение на дни вкъщи с децата, чийто дневен режим е силно нарушен.

За децата е най-трудно да се приспособят към новото си ежедневие, което може да наруши тяхното усещане за структура, предвидимост и безопасност. Затварянето вкъщи, липсата на контакти и възможности за игра с връстници може да ги направи тревожни. За децата може да е трудно да разберат това, което виждат по телевизията или в интернет или пък чуват от другите хора, затова е по-вероятно да чувстват тревога, стрес или тъга. Липсата на възможности за игра на открито може да ги направи по-неспокойни, което допълнително увеличава стреса за техните родители.

За да сме полезни в различни аспекти, Община Бургас се е погрижила, като предлага на Вашето внимание някои от любимите рецепти на децата от менюто в детската градина, които са бързи, вкусни и здравословни, за да разнообразите, както тяхното ежедневието, така и децата да научат по какъв начин се приготвя любимата им храна, като използваме мотото: „ГОТВИМ ДВАМА – АЗ И МАМА“.

ОСТАНИ СИ ВКЪЩИ!

1 стр
Мусака от тиквички отвори
1 стр
Копривщенски тутманик отвори
1 стр
Кремсупа от карфиол отвори
1 стр
Пиле по селски отвори
1 стр
Плодова пита отвори
1 стр
Супа спанак отвори
1 стр
Бисквити с овесени ядки отвори
1 стр
Млечна супа отвори
1 стр
Шопски хайвер отвори
1 стр
Солен кекс отвори
1 стр
Супа топчета отвори
1 стр
Палачинки на фурна отвори
1 стр
Кюфтета по чирпански отвори

Център за подкрепа на личностното развитие - Поздрав 24 Май


Център за подкрепа на личностното развитие - Въведение


Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас /ЦПЛР - Бургас/ е обслужващо звено в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес с деца и ученици. Чрез нашите педагогически форми , обединени в четири направления: "Научно-познавателно", "Художествено -творчество“, "Спортно" и "Кариерно ориентиране", обучението е ориентирано към личността на детето и ученика и създава условия за развиване на тяхната инициатива и увереност в собствените им сили и умения.

В условията на ситуацията на извънредно положение, което доведе до промяна на типа на общуване и преподаване в сферата на образованието не само в България, и школите по "Английски език", "Изобразително изкуство" , "Православни християнски традиции и празници" , "Лечебна физкултура" /ЛФК/ и "Информационни технологии" към ЦПЛР – Бургас предприеха инициатива за дистанционно обучение и предоставят визуални материали в помощ на деца, ученици и родители. Скъпи родители, благодарим ви за проявеното разбиране и съдействие, така, че предоставените модели на комуникация и обучение, чрез вас е възможно да достигнат до децата и учениците!

Урок по родолюбие


Английски език


18 стр
Clothes and colors Английски език свали
10 стр
Space Английски език свали
12 стр
Fruits and vegetables Английски език свали
6 стр
Учител: Яна Вълчева Английски език свали
1 стр
Тема: "Превозни средства" / "Vehicles" Английски език свали
11 стр
Тема: "Letter S" Виолета Богданова свали
10 стр
Тема: "Pets" Татяна Йорданова свали
12 стр
Тема: "Играчките" Кремена Кехайова свали
2 стр
Тема: "Емоции" Английски език свали
3 стр
Тема: "My family at home" / "Моето семейство и моят дом" Английски език свали
1 стр
Тема: "Моите дрехи" / "My clothes" Английски език свали

Изобразително изкуство


7 стр
Дизайн на книга Изобразително изкуство свали
9 стр
Изкуство и религия Изобразително изкуство свали
7 стр
Традиционни и нетрадиционни материали Изобразително изкуство свали
7 стр
Нефигурална композиция Изобразително изкуство свали
23 стр
Пони - графична рисунка Христо Христов свали
2 стр
Школа Изобразително изкуство, уроци 1-5 Христо Христов свали
1 стр
Образци по теми за седм Школа Изобразително изкуство свали

Лечебна физкултура


1 стр
Школа: "Лечебна физкултура" Йорданка Василева свали

Православно образование


4 стр
"Свети великомъченик Георги Победоносец" Православно образование свали

Театрална школа


18 стр
"Най-добрата майка на света" Благовестение свали
2 стр
Упражнения за правилна артикулация Актьорско майсторство свали
1 стр
Урок: "Благовещение. Празникът на мама." Православни християнски традиции и ценности свали
3 стр
Театър 23.03.2020 г. свали
2 стр
Тест по театър свали
1 стр
Упражнения театър - 23.03.2020 г. свали

Кариерни консултанти


13 стр
Методи за търсене на работа Кариерни консултанти свали
32 стр
Как да подготвим успешно CV Мария Георгакева свали
13 стр
Методи за търсене на работа Галина Стоянова свали

Великденски поздрав от бургаските деца


Ние – децата на Бургас, Ви подаряваме много пролетно настроение и безброй слънчеви усмивки!

Вярваме в мечтите си и знаем, че доброто винаги ражда добро.

Затова съхранете добротата, пръснете навред радостта и знайте: с надежда и вяра, по-хубав ще бъде света!

ДГ Ален Мак

ДГ Андерсен

ДГ Брезичка

ДГ Веселушко

ДГ Вълшебство

ДГ Делфин

ДГ Детелина

ДГ Звездица

ДГ Звездица Зорница

ДГ Звънче

ДГ Здравец

ДГ Златна рибка

ДГ Златното ключе